آموزش خواندن و نوشتن فارسی با داستان و گفتگو

#111334

آموزش خواندن و نوشتن فارسی با داستان و گفتگو درباره موضوع های متنوع

سلام، امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشین.

برای تمرین شنیدن و خواندن فارسی درس «داستان فارسی پند پدر» را ببینید. در کلاس داستان را از زبان شما شنیده و بیشتر درباره آن صحبت می کنیم.

برای تمرین نوشتن، در انجمن فارسی با موضوع «مدیریت زمان» به سوال پرسیده شده پاسخ کامل دهید.

کامنت های همدیگر را بخوانید و درباره مدیریت زمان از همدیگر سوال بپرسید و جواب دهید.

Last updated on December 7, 2022 by