آزمون 3 زبان فارسی ویژه غیر فارسی زبانان

آزمون 3 زبان فارسی ویژه غیر فارسی زبانان مربوط به کلاس آموزش آنلاین زبان فارسی با توجه به درس های گذرانده شده 1- در هر دسته، کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟ ♦ روز – شب – تعطیل – ظهر – صبح ♦ زرد – قرمز – روشن – آبی – بنفش ♦ کباب – … Read more

This lesson was published on Jan 28, 2021 by

Login to study this lesson.