آزمون زبان پایه هفتم شماره یک به عنوان میان ترم

آزمون زبان پایه هفتم شماره یک به عنوان آزمون میان ترم برای سنجش مهارت های زبان انگلیسی در بین دانش آموزان پایه هفتم به همراه فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش از مدرسین انگلیسی سایت آزمون زبان پایه هفتم Grade 7 Teacher’s Name: Hariri Student’s Name: ———- Answer these questions in complete sentences. با جمله … Read more

انگلیسی پایه هفتم فرهنگ لغت تصویری با ویدیو وتمرین تلفظ

انگلیسی پایه هفتم فرهنگ لغت تصویری به همراه ویدیو و پادکست آموزشی مناسب برای آموزش واژگان با تصویر و تلفظ درست واژگان انگلیسی تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هفتم فرهنگ لغت تصویری This English lesson does not have much text or … Read more

انگلیسی پایه هفتم درس ۸ به همراه ویدیو و آموزش واژگان

انگلیسی پایه هفتم درس ۸ تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با تخصص آموزش آنلاین زبان انگلیسی به همراه ویدیو و پادکست آموزشی و آموزش واژگان درمتن ویدیوی انگلیسی پایه هفتم درس ۸ My Favorite Food Conversation Listen to the students talking about their favorite food. Student 1: Look, … Read more