Log in

مثلهای فارسی برای آموزش زبان فارسی – بیش از 100 مثل

Last updated on December 12, 2022 by with 70 Views and Reading Time: 3 minutes

مثلهای فارسی راهی بسیار مناسب و جذاب برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان می باشد. تجربه به ما نشان داده است که غیر فارسی زبانان علاقه زیادی به یادگیری مثلهای فارسی دارند.

آشنایی با خواندن و نوشتن فارسی از طریق داستان های عامیانه ادبیات فارسی بخشی از دوره های آموزشی در سطح ابتدایی می باشد. مثل های فارسی به شکل نثر کوتاه و آهنگین یا در یک بیت شعر به کار رفته اند. مثل ها نمونه های خوبی برای آشنایی با فرهنگ و ادبیات فارسی بوده و علاوه بر آن، داستان های آموزنده و مفاهیم کاربردی برای زندگی روزانه را به همراه دارند.

ویدیوی این مقاله را ببینید

مثلهای فارسی به جز معنای ظاهری، دارای معنای اصلی و محتوایی هستند که به آسانی با روایت داستان مربوط به آن ها درک می شوند. مثل های فارسی به عنوان پند و اندرز در زبان مردم عادی جریان دارند و آشنایی با آنها برای زبان آموزان غیر فارسی زبان به دلیل کاربری در زبان محاوره ای لازم می باشد.

یادگیری زبان فارسی از طریق داستان های عامیانه  و مثلهای فارسی

در دوره های آموزش زبان فارسی، محتوای مربوط به هر درس قبل از کلاس در سایت بارگذاری می شود. در یادگیری زبان فارسی از طریق داستان های عامیانه و مثل های فارسی، هر چهار مهارت گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن به صورت همزمان تقویت می شوند. به این نحو که ابتدا داستان به شکل صوتی با لحن صحیح برای فارسی آموزان خوانده می شود و فایل صوتی و ویدیوی داستان، قبل از کلاس در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد.

بنابراین فارسی آموزان ما امکان دقیق گوش کردن را حتی برای چند بار در صورت لزوم خواهند داشت. زبان آموزان با گوش کردن و فهمیدن محتوای داستان با آن ارتباط برقرار کرده در مرحله بعدی یعنی “صحبت کردن” از آن ها خواسته می شود که با فکر و اندیشه خود داستان را بازگو نموده و بعد در قسمت کامنت گذاری به بیان مطالب خود در ارتباط با داستان در یک یا چند جمله بپردازند.

فارسی آموزان به پرسش های محتوایی که در صفحه مربوط به درس در سایت گذاشته شده قبل از کلاس از طریق کامنت گذاری پاسخ می دهند و به دنبال این مراحل زبان آموزان وارد مراحل بعدی زبان، یعنی خواندن و نوشتن می شوند.

زبان آموزان قبل از کلاس نظرات و پاسخ های همدیگر را دیده و می توانند به آنها نیز پاسخ داده و مفاهیم و دیدگاه های خود را با دیگران به اشتراک بگذارد یا به خوبی با یکدیگر در آن زمینه تعامل کنند.

در پایان، فارسی آموزان ما با حضور در کلاس به بحث و گفتگو در زمینه درس مشخص شده پرداخته و دانسته های خود را ارائه می دهند و اشتباهات گفتاری آنها تصحیح می شود. به این ترتیب، از زمان کلاس به طور بهینه استفاده خواهند شد.

مزیت دوره های آموزشی، بهره بردن از روش یادگیری مشارکتی و فعال در زمینه زبان آموزی است که هدف آن بهبود آموزش، افزایش مهارت های زبان آموزی و تولید محتوا توسط خود زبان آموزان می باشد که یادگیری زبان را آسان و ماندگار می کند.

مثلها و داستانهای فارسی به همراه ویدیو

در آکادمی دوزبانه LELB Society، صدها داستان فارسی به همراه ویدیو وجود دارد. فارسی آموزان ما می توانند نسخه انگلیسی این داستانها را نیز بخوانند. به این ترتیب، آکادمی ما در زمینه پرورش کودک دوزبانه نیز، به اعضای سایت کمک می کند.

همه این داستانها و مثلها از پیش تدریس شده اند و ویدیوی تدریس شده آنها در داخل درسهای فارسی وجود دارد. این داستانهای جذاب و آموزنده برای تمرین صحبت کردن و بحث آزاد در کلاس فارسی نیز استفاده می شوند. برای تست رایگان کلیه منابع آموزش زبان فارسی از جمله داستانهای فارسی، با ما تماس بگیرید.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment