Log in

آموزش زبان فارسی با داستان شیر و پشه با ویدیو برای کودکان

آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان با داستان شیر و پشه به همراه ویدیو، پادکست، نسخه انگلیسی و فرم کامنت گذاری صوتی و متنی، مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی

نسخه انگلیسی داستان شیر و پشه

برای خواندن نسخه انگلیسی داستان شیر و پشه، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

The Gnat and the Lion – Best Aesop’s Fables with Video

ویدیوی داستان شیر و پشه

متن داستان شیر و پشه

روزی از روزها، پشه ای با غرور به شیر جنگل نزدیک شد. پشه مقابل شیر ایستاد و به او گفت: ” ای شیر، من از تو نمی ترسم. حتی به تو اجازه نمی دهم که در برابر من از قدرت خودت بهره ببری.”

The Gnat and the Lion - best Aesop's fables with video, podcast and comment forms for advanced ESL learners

شیر با نیشخند نگاهی به پشه انداخت و پاسخ داد: “تو چه قدرتی در برابر من داری! تو پشه ای بیش نیستی که فقط می تواند با صدای وزوز مزاحمت ایجاد کند. یا در نهایت بتوانی با نیشت، آسیب جزئی بزنی.”

The Gnat and the Bull to learn English with fairy tales at LELB Society with podcast and new vocabulary

پشه ادامه داد: “اما من از تو قوی تر هستم. باور نداری؟! می توانیم بجنگیم” پشه بدون لحظه ای درنگ، به بینی شیر وارد شد و او را به شدت نیش زد.

The Lion and the Three Bulls story from Aesop for English students with video and vocabulary

شیر، به محض این که نیش پشه را احساس کرد، برای له کردن پشه، با پنجه های نیرومند خود، محکم بر روی بینی خود ضربه زد. اما فقط، بینی شیر خونریزی کرد. پشه با شادی و وزوزکنان چرخی دور سر شیر زد.

قصه شیر و سه گاو برای آموزش زبان فارسی به کودکان به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی

پشه پیروزی و قدرت خود را به شیر نشان داد. اما، همان طور که غرق غرور و پیروزی خود در برابر شیر بود، در تار عنکبوتی گیر افتاد. به این ترتیب، پشه پس از پیروزی در برابر سلطان جنگل، به راحتی، طعمه عنکبوت شد.

the lion and the mouse the lion was sleeping LELB Society

واژگان جدید در داستان شیر و پشه

 1. بهره بردن: استفاده کردن
 2. نیشخند: خنده ای همراه با مسخره کردن
 3. بیش: زیادتر
 4. آسیب: ناراحتی، صدمه
 5. جزئی: بسیار کوچک
 6. در نهایت: در پایان، آخر چیزی
 7. درنگ کردن: صبر کردن، مهلت دادن
 8. به محض این که: بلافاصله
 9. طعمه: غذا

پرسش و پاسخ

 1. داستان شیر و پشه چه پیامی برای شما داشت؟
 2. شیر به قدرت نمایی پشه چه پاسخی داد؟
 3. به نظر شما، در پایان داستان چه کسی شکست خورد؟

13 comments on “آموزش زبان فارسی با داستان شیر و پشه با ویدیو برای کودکان”

  • این اولین پرسشی است که شما می توانستید به آن در این بخش، یعنی بحش کامنت گذاری پاسخ دهید. برای من به عنوان یک مدرس فارسی، داستان شیر و پشه این پیام اخلاقی را داشت که هرگز نباید به خود و توانایی های خود بیش از پیش مغرور شوم. به بیان دیگر، تکبر و غرور بسیار خطرناک است. به همین دلیل بود که پشه، پس از شکست شیر، به خاطر غرور زیاد، گرفتار تار عنکبوت شد.

  • پاسخ شیر در برابر قدرت نمایی پشه این بود که خواست تا پشه را با پنجه های نیرومند خود بکشد و له کند. این کار نادرست شیر باعث شد که به خودش ضربه سختی وارد کند و زخمی شود. به بیان دیگر، شیر تنها از زور و نیروی زیاد خود استفاده کرد و از مغز و تفکر خود استفاده نکرد. به همین دلیل، در نبرد با پشه به آن کوچکی، شکست خورد.

 1. ۱. پیام این داستان این است که هیچ وقت خیلی زود موفقیت خود را جشن نگیرید.🥳🦟🦁
  ۲. شیر به پشه گافت “شما فقط صدای وزوز ایجاد می کنی که موجب مزاحمت می شود و نیش میزنی.
  ۳. پشه شکست خورد.☹️

  • آفرین بر شما، بردیا. خیلی خوب و کامل به پرسش های این داستان فارسی پاسخ دادی. همان طوری که به درستی گفتید، در این داستان فارسی، پشه شکست سختی خورد که به خاطر غرور زیاد بود.
   شیر هم فهمید که داشتن بدن بزرگ و نیرومند به تنهایی کافی نیست. در کنار بدن قوی و نیرومند، باید ذهن و فکر خوب هم داشته باشیم.

   گافت = گفت

  • بله، آفرین بر شما. همان طوری که گفتید، ما نباید به خاطر برنده شدن و پیروز شدن، به دیگران فخر بفروشیم، دقیقا کاری که پشه در این داستان فارسی انجام داد و اینقدر مغرور شد که تار عنکبوت را ندید و گرفتار آن شد. در حالی که توانسته بود شیر به آن بزرگی را شکست دهد.

 2. ۱- .من پیامی که از این داستان یاد گرفتم این است که هیچکس را دست کم نگیریم

  ۲- .او سعی کرد پشه را با پنجه اش بکشد اما خودش را چنگ زد و از دماغش خون امد

  ۳- .فکر می کنم پشه باخت برای اینکه فکر می کرد که از شیر و عنکبوت قویتر هست و آنها را دست کم گرفت

  • آفرین دل آرا جان. همیشه غرور زیادی موجب شکست می شود. در این داستان هم، پشه بعد از شکست دادن شیر خیلی بیشتر از قبل مغرور شد و در دام عنکبوت افتاد.

 3. 1- پیام داستان این است که هیچکس را دست کم نگیرید.

  2- شیر سعی کرد به پشه پنجه بزند و نشان داد که می خواهد او را له کند و بکشد.

  3- فکر می کنم شیر و پشه هر دو باختند چون هر دو دیگران را دست کم گرفتند. شیر پشه را دست کم گرفت و پشه عنکبوت را دست کم گرفت.

  • بله، پریسا. همان طوری که شما به درستی اشاره کردید، دست کم گرفتن دیگران به خاطر غرور زیاد است که می تواند بسیار خطرناک باشد. در این داستان فارسی، غرور و خودبزرگ بینی باعث شد که شیر آسیب ببیند و پشه جان خود را از دست بدهد.

  • آفرین بر شما. یک ضرب المثل فارسی هم داریم که «فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه» یعنی از روی ظاهر چیزهایی که می بینیم نباید قضاوت کنیم و همان طور که شما گفتین کسی را دست کم بگیریم.

Leave a Comment

Chat