آموزش فارسی با شعر بهار – آموزش آنلاین فارسی با شعر برای کودکان

آموزش فارسی با شعر بهار

آموزش فارسی با شعر بهار

بهار

بهار بهار بهاره

بهار شادی میاره

اگر لب هات بخنده

دنیا به روت می خنده

سفره هفت سین

بهار بهار بهاره

نوروز اومد دوباره

سفره ی نوروز ما

هفت سین رنگین داره

سیر و سماق و سرکه

سنجد و سیب و سکه

تنگ ماهی کوچولو

باشه کناره سبزه

رنگین کمان

بهار بهار بهاره

داره بارون می باره

رنگین کمون هفت رنگه

همه رنگ هاش قشنگه

بنفش، نیلی، آبی، سبز

زرد و نارنجی، قرمز

گل های رنگی

بهار بهار بهاره

همه جا سبزه زاره

گل های رنگ رنگین

به به چقدر قشنگین

بخندیم

زیبا زیبا زیبایی

دنیای ما به شادی

به به، به به، به به به

بیا به روش بخندیم

بیا به روش بخندیم

هه هه ههه، هه هه ههه


شعر از: هاجر عزیززنجانی

آموزش آنلاین فارسی به کودکان با شعر و آهنگ، قصه های شیرین و بازگویی آن توسط کودکان، داستان نویسی

Leave a Comment