آموزش فارسی با شعر ماه آسمون – آموزش آنلاین فارسی به کودکان

آموزش فارسی با شعر ماه آسمون

آموزش فارسی با شعر ماه آسمون

ماه، آسمان شب را روشن و زیبا می کند. ستاره ها هم در آسمان می درخشند. وقتی هوا ابری باشد، روی ماه را می گیرد. وقتی چیک چیک باران می آید سبزه ها خوشحال می شوند و از خاک سر در می آورند. گل ها در کنار سبزه می رویند. بلبل هم آواز قشنگ برای همه ی این زیبایی ها می خواند.

ماه آسمون

ماه

اگر ماه بلند آسمونی

منم ستاره می‌شم دور، دور، دور، دورتُ می‌گیرم

ستاره

اگه ستاره بشی دورم بگیری

منم ابر می‌شم روت، روت، روت، روت، روتُ می‌گیرم

ابر

اگه ابر بشی رومُ بگیری

منم بارون می‌شم چیک چیک، چیک چیک ، چیک چیک می‌بارم

باران

اگه بارون بشی چیک چیک بباری

منم سبزه می‌شم سر، سر، سر، سر، سر در می‌آرم

سبزه

تو که سبزه می‌شی سر در میاری

منم گل می‌شم و پهلوت می‌شینم

گل

تو که گل می‌شی و پلهوم می‌شینی

بلبل

منم بلبل می‌شم

چهچه، چهچه، چهچه، چهچه می‌خونم


آموزش آنلاین فارسی با شعر و آهنگ برای کودکان، اشتیاق آن ها را در یادگیری زبان بیشتر می کند. شعر ماه بلند آسمون، یکی از شعرهای دوست داشتنی برای کودکان است.

Leave a Comment