Log in

رمان بابا لنگ دراز در انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on October 28th, 2022 by | Category: | 31 Views | Reading Time: 3 minutes
#110100
Hajar Aziz Zanjani
Participant

به داستان های بلند خیالی، رمان می گوییم. رمان بابا لنگ دراز یکی از صد رمان برتر جهان است که توسط جین وبستر نوشته شده و بعد از آن هم رمان “دشمن عزیز” را در ادامه همین داستان نوشته است.

جین وبستر در این داستان جذاب، اختلاف طبقاتی را نشان می دهد. خیلی خوب خلاصه داستان را به فارسی نوشتی.

شخصیت اصلی داستان، جودی، دختری خندان و باهوش است که در یتیم خانه بزرگ شده است. نوشتن، یکی از سرگرمی های مورد علاقه جودی بوده برای همین اتفاقات روزانه خود را به شکل نامه برای بابا لنگ دراز می نویسد.

جودی، دختری بلندپرواز است که تلاش می کند به آرزوهایش برسد. جودی دوست دارد مستقل باشد و به توانایی های خودش تکیه می کند.

سالی و جولیا هم اتاقی های جودی در دانشگاه هستند که هر کدام شخصیت متفاوتی دارند.

شما که داستان را به خوبی می دانید، به نظرتان کدام شخصیت داستان جذاب تر بوده است؟

Chat