Reply To: Group Persian Class Portfolio Assessment

#104607

برای کلاس روز یکشنبه درس زیر را ببینید. در کلاس درس را باهم می خوانیم.

آموزش شغل ها در زبان فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

برای تمرین نوشتن در لینک زیر پاسخ دهید چه شغل و کاری را دوست دارید و چرا؟

شغل مورد علاقه شما چیست؟ مکالمه زبان فارسی

Last updated on May 28, 2022 by