Log in

آلودگی محیط زیست و چگونگی مراقبت از زمین

Last updated on May 15, 2022 by with 42 Views and Reading Time: 12 minutes
Viewing 3 reply threads
 • Author
  Posts
  • #103384

   زمین در خطر است. انسان ها به شکل های مختلفی موجب آلودگی محیط زیست شده و حیات همه جانداران را به خطر انداخته اند.

   آیا شما با این که زمین در خطر است موافق هستید؟ دلایل خود را توضیح دهید.

   چطور می توانیم از زمین که خانه ماست نگهداری کنیم؟

  • #103690

   من هم فکر می کنم زمین در خطراست برای اینکه هوا دارد گرم می شود و الوده است و اب کثیف است.

   ما می توانیم ماشین برقی و دوچرخه استفاده کنیم.

   • #103691

    آفرین، خوب بود.

    بهتر است به جای (دارد گرم می شود) بگوییم: هوا در حال گرم شدن است

    برای تایپ آ میتوانید کلیدهای زیر را باهم بزنید:

    shift + آ

    برای مراقبت از زمین می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم.

  • #103968

   باشه. مرسی.

  • #110041
   Samira Ghafari
   Participant

   ما اگر وسایل کمتری بخریم دیگه به کارخانه های کمتری نیاز داریم چون که کارخانه ها دود زیادی درست میکنند و این برای زمین بد است. ما همین کار را باید با ماشین ها هم انجام بدهید مثلاً از دوچرخه یا وسایل نقلیه مثل اوتوبوس استفاده کنیم. یک دلیل دیگر این است که ما نباید در تبیین اشغال بندازیم

   • #110043

    مراقبت از محیط زیست

    بله، کاملا درسته امیرعلی. کارخانه ها باعث می شوند هوا تا اندازه زیادی آلوده شود. ما با مصرف کمتر، به تولید کمتر کمک می کنیم و همانطوری که خودت گفتی، تولید کمتر در کارخانه ها باعث آلودگی کمتر می شود.

    استفاده از دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و مترو خیلی به پاکیزگی محیط زیست و زمین کمک می کند.

    همچنین تمیز نگاه داشتن محیط زیست و نریختن زباله و آشغال در اقیانوس ها و دریاها خیلی مهم است. زباله و آشغال به ویژه اگر از جنس پلاستیک باشد، محیط زیست را به خطر می اندازد زیرا پلاستیک مدت بسیار طولانی طول می کشد تا دوباره جذب طبیعت گردد.

Viewing 3 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment