Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

#106813

برای جلسه بعد درس زیر را ببینید و بعد شخصیت یک نفر را که می شناسید با استفاده از واژگان فارسی که در درس یاد گرفتید توصیف کنید و در درس کامنت بگذارید.

می توانید از همدیگر سوال هم بپرسید.

صفات فارسی درباره ظاهر و شخصیت مردم – 20 صفت مهم

Categories:

This page was published on by