Log in

آموزش زبان فارسی درباره شب چله یا شب یلدا

Last updated on July 23, 2022 by with 27 Views and Reading Time: 11 minutes
Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #107599

   یکی از شب هایی که در سال ایرانی ها آن را جشن می گیرند شب یلدا یا شب چله است. می خواهم هر چیزی که درباره این شب می دانید در این انجمن بنویسید. می توانید از بزرگترها درباره آن بپرسید و بعد خودتان به سوال های زیر جواب دهید.

   1- شما می دانید شب یلدا یا چله چه شبی است؟

   2- چرا این شب را شب چله می گویند؟

   3- شما در این شب چه کارهایی انجام می دهید؟

   4- ایرانی ها شب یلدا چه کارهایی انجام می دهند؟

  • #107655
   Marzieh Ebtelahi
   Participant

   ۱.شب یلدا طولانی ترین شب در سال است.

   ۲.برای اینکه در آن شب همه کوچه‌ای و خیابان ها پر از چراغ ها کوچک و روشن است.

   ۳.در آن شب همه دور هم هندوانه و آجیل می‌خورند.

   ۴.همه به خانه بزرگ تر ها رفته و وآجیل و شیرینی هندوانه می‌خورد.

   • #107656

    آفرین، بله کاملا درست گفتی ولی این شب، چه شبی از سال است؟

  • #107709
   tahereh hemmati
   Participant

   ۱-شب یلدا طولانی ترین شب سال است .

   ۲-چون در زمانهای قدیم کوچکترها با فانوس به خانه بزرگترها میرفتند کوچه ها پر از چراغ میشد. و یا اینکه در فردای شب یلدا زمستان آغاز میشد .

   ۳- هندوانه میخوریم اجیل میخوریم اگر در ایران باشیم به خانه پدر بزرگ میرویم.

   ۴-جشن میگیرند شاهنامه یا حافظ میخانند .

   • #107711

    آفرین پوریا جان. بسیار عالی و کامل نوشتی. واقعا لذت بردم. از واژگان خیلی خوبی استفاده کردی و با جزئیات درباره شب چله یا شب یلدا توضیح دادی.

   • #107720

    آفرین چقدر خوب درباره شب یلدا گفتی.

    فقط کلمه خواندن یک واو دارد که نوشته‌ می شود ولی خوانده نمی شود مثل: خواب، خواهر، خواستن، خواهش، خواندن

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment