Log in

پرسیدن سوال در زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان

Last updated on October 4, 2022 by with 23 Views and Reading Time: 8 minutes
Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #109609

   برای پرسیدن سوال در زبان فارسی از واژگان پرسشی مانند چرا، چطور، چگونه، کجا، چه وقت، چقدر و غیره استفاده می شود. برای آشنایی بیشتر با واژگان پرسشی در زبان فارسی، درس عبارت های پرسشی در زبان فارسی را بخوانید و ویدیوی داخل این درس را ببینید.

   سپس، در کادر زرد رنگ پایین صفحه، برای هر یک از واژگان پرسشی در زبان فارسی، یک مثال بنویسید.

   • چرا
   • چند تا
   • چطور / چگونه
   • کجا
   • چقدر
  • #109735
   Jade Johnson
   Participant

   چرا دوست دارم فارسی یاد بگیرم؟

   من چند سگ دارم؟

   چگونه به دانشگاه بروم؟

   من کجا زندگی می کنم؟

   چگونه پیانو بزنم؟

   • #109741

    آفرین جید. اگه به این شکل ادامه بدی، خیلی زود می تونی نوشتن زبان فارسی رو کامل یاد بگیری و همینطور روخوانی فارسی هم برای تو خیلی آسون می شه.

    ساختن جمله های فارسی با واژگان و کلمات پرسشی، راه خیلی خوبی برای تمرین خواندن و نوشتن است.

    استفاده از عبارت های پرسشی علاوه بر تمرین خواندن و نوشتن فارسی به شما کمک می کند تا مکالمه فارسی و صحبت کردن در زبان فارسی را به خوبی تمرین کنید.

    همچنین، این تمرین زبان فارسی به شما کمک می کند تا از واژگان فارسی که بلد هستید، به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و برای بیان منظور خود، واژگان فارسی بیشتری را بیاموزید.

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment