Log in

داستان روباه دم بریده با ویدیو برای آموزش زبان فارسی

داستان فارسی روباه دم بریده با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان

داستان فارسی روباه دم بریده به همراه ویدیو و متن ساده نویسی شده مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان برگرفته از داستانهای ازوپ با ترجمه دکتر محمد حسین حریری اصل ترجمه و ساده نویسی: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان فارسی روباه دم بریده برای خواندن نسخه انگلیسی داستان روباهRead…

داستان الاغ تنبل و بار نمک برای آموزش زبان فارسی

داستان الاغ تنبل و بار نمک برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

داستان الاغ تنبل و بار نمک برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به ویژه کودکان و نوجوانان با ویدئو برای آموزش واژگان فارسی در متن، تمرین روخوانی و تلفظ درست کلمات فارسی ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی داستان الاغ تنبل و بار نمک شما می توانید نسخه انگلیسی داستانRead…

داستان لک لک و جوجه ها آموزش فارسی به کودکان

داستان لک لک و جوجه ها برای آموزش زبان فارسی به کودکان

داستان لک لک و جوجه ها به همراه ویدیو و لیست واژگان و اصطلاحات فارسی مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان برگرفته از داستانهای ازوپ نسخه انگلیسی داستان لک لک و جوجه ها برای خواندن نسخه انگلیسی داستان لک لک و جوجه ها، اینجا را کلیک کنید. داستان لکRead…

حیوانات مزرعه در زبان فارسی برای آموزش به کودکان

Farm Animals in Farsi for Kids Learn Persian at LELB Society

حیوانات مزرعه در زبان فارسی برای آموزش به کودکان به همراه پادکست یا ویدیو و صدای حیوانات و بازی با عروسک به شکل شاد و جذاب Watch this video on YouTube آشنایی با حیوانات مزرعه حیوانات زیادی تو مزرعه در کنار آدم ها زندگی می کنن، مانند: گاو، گوسفند، بز و چهارپایان دیگر. مرغ، خروسRead…

صدای حیوانات مزرعه – آموزش زبان فارسی به کودکان

the sound of farm animals

صدای حیوانات مزرعه صدای حیوانات مزرعه صبح شده بود. خورشید خانوم با روی خندون توی آسمون می درخشید. همه حیوانات مزرعه بیدار شده بودند و هر کدام مشغول کاری بودند. مزرعه دار مهربون از راه رسید تا به همه حیوان ها غذا بده. برای مرغ و خروس و جوجه هاش دانه پاشید. علف تازه توRead…

مختلف Meaning in Farsi – Learn Persian Online

different meaning in farsi

مختلف Meaning in Farsi مختلف Meaning in Farsi /moxtalef/ (Adjective) Watch this video on YouTube English: different, diverse, several, various Farsi: جورواجور؛ گوناگون، متفاوت، متنوع، درهم، ناهمسان Verb: مختلف بودن Noun: اختلاف Antonym: مشابه، یکسان، یک جور Examples: .دانش آموزان نظرات مختلفی در مورد نتیجه داستان داشتند Students had different opinions about the outcome ofRead…