داستان لک لک و جوجه ها آموزش فارسی به کودکان

داستان لک لک و جوجه ها به همراه ویدیو و لیست واژگان و اصطلاحات فارسی مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان برگرفته از داستانهای ازوپ نسخه انگلیسی داستان لک لک و جوجه ها برای خواندن نسخه انگلیسی داستان لک لک و جوجه ها، اینجا را کلیک کنید. داستان لک … Read more

حیوانات مزرعه در زبان فارسی برای آموزش به کودکان

حیوانات مزرعه در زبان فارسی برای آموزش به کودکان به همراه پادکست یا ویدیو و صدای حیوانات و بازی با عروسک به شکل شاد و جذاب آشنایی با حیوانات مزرعه حیوانات زیادی تو مزرعه در کنار آدم ها زندگی می کنن، مانند: گاو، گوسفند، بز و چهارپایان دیگر. مرغ، خروس و جوجه هم تو مزرعه … Read more

صدای حیوانات مزرعه – آموزش زبان فارسی به کودکان

صدای حیوانات مزرعه صدای حیوانات مزرعه صبح شده بود. خورشید خانوم با روی خندون توی آسمون می درخشید. همه حیوانات مزرعه بیدار شده بودند و هر کدام مشغول کاری بودند. مزرعه دار مهربون از راه رسید تا به همه حیوان ها غذا بده. برای مرغ و خروس و جوجه هاش دانه پاشید. علف تازه تو … Read more

مختلف Meaning in Farsi – Learn Persian Online

مختلف Meaning in Farsi مختلف Meaning in Farsi /moxtalef/ (Adjective) English: different, diverse, several, various Farsi: جورواجور؛ گوناگون، متفاوت، متنوع، درهم، ناهمسان Verb: مختلف بودن Noun: اختلاف Antonym: مشابه، یکسان، یک جور Examples: .دانش آموزان نظرات مختلفی در مورد نتیجه داستان داشتند Students had different opinions about the outcome of the story. .طرح های فرش … Read more