How to greet in Farsi – مکالمه سلام و احوالپرسی در فارسی

How to greet in Farsi How to greet in Farsi Written by Sara & Aydin مکالمه سلام و احوالپرسی در فارسی     How to greet in Farsi مکالمه احوالپرسی رسمی:            … Read more

کلاس آنلاین فارسی برای کودکان – Online Persian Class for children

کلاس آنلاین فارسی برای کودکان کلاس آنلاین فارسی برای کودکان محتوای آموزشی مورد استفاده در کلاس های آنلاین LELB Society، بر اساس سطح و نیاز زبان آموز تدوین می شود. در آموزش برای کودکان و … Read more

کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان – Online Persian Class

کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان کلاس آنلاین فارسی وِیژه کودکان و نوجوانان با داستان و شعر برای زبان آموزان بسیار جذاب بوده و یادگیری زبان فارسی را برای آن ها … Read more

کلاس آنلاین فارسی سطح متوسط به ویژه برای غیر فارسی زبانان

کلاس آنلاین فارسی سطح متوسط کلاس آنلاین فارسی سطح متوسط آموزش آنلاین زبان فارسی در آکادمی LELB Society در سطوح مختلف ابتدایی، متوسط و پیشرفته می باشد. زبان آموزان در سنین مختلف با توجه به … Read more