How to greet in Farsi – مکالمه سلام و احوالپرسی در فارسی

how to greet in farsi

How to greet in Farsi How to greet in Farsi Written by Sara & Aydin مکالمه سلام و احوالپرسی در فارسی     How to greet in Farsi مکالمه احوالپرسی رسمی:                                                   

کلاس آنلاین فارسی برای کودکان – Online Persian Class for children

online Persian class -children

کلاس آنلاین فارسی برای کودکان کلاس آنلاین فارسی برای کودکان محتوای آموزشی مورد استفاده در کلاس های آنلاین LELB Society، بر اساس سطح و نیاز زبان آموز تدوین می شود. در آموزش برای کودکان و نوجوانان، بیشتر از محتواهای آموزشی مثل داستان و شعر به کار گرفته می شود. به این ترتیب کودکان در جریان

کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان – Online Persian Class

online Persian class for children

کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان کلاس آنلاین فارسی ویژه کودکان کلاس آنلاین فارسی وِیژه کودکان و نوجوانان با داستان و شعر برای زبان آموزان بسیار جذاب بوده و یادگیری زبان فارسی را برای آن ها شیرین و آسان می نماید. با این روش آموزشی زبان آموزان با واژگان و اصطلاحات فارسی در متن آشنا می

کلاس آنلاین فارسی سطح متوسط به ویژه برای غیر فارسی زبانان

Persian online class intermediate level

کلاس آنلاین فارسی سطح متوسط کلاس آنلاین فارسی سطح متوسط آموزش آنلاین زبان فارسی در آکادمی LELB Society در سطوح مختلف ابتدایی، متوسط و پیشرفته می باشد. زبان آموزان در سنین مختلف با توجه به نیاز و علاقه خود می توانند از کلاس های آنلاین آموزش زبان فارسی استفاده کنند. محتوای آموزشی مورد استفاده بیشتر