آموزش زبان فارسی با داستان های جالب

#111889

سلام، برای کلاس بعدی داستان شیر و خرگوش باهوش را ببینید.

1- اینجا بنویسید که چه چیزی در این داستان برای شما جالب بود؟

2- اینجا از ما یک سوال مربوط به این داستان بپرسید.

3- به سوال همکلاسی خود پاسخ دهید.

4- به نظر شما آموزش زبان فارسی با داستان چه خوبی هایی دارد؟

Last updated on December 26, 2022 by