داستان فارسی کلاغ و قو برای آموزش زبان فارسی

داستان فارسی کلاغ و قو برای آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان

داستان فارسی کلاغ و قو مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان به همراه ویدیو و پادکست و آموزش واژگان فارسی در متن و تمرین روخوانی و تلفظ درست واژگان فارسی مترجم: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان کلاغ و قو برای خواندن نسخه انگلیسی داستان کلاغ و

پاداش کار خوب – آموزش فارسی با داستان

The Salty Sea - Apprehension

پاداش کار خوب برای آموزش آنلاین فارسی با داستان به همراه پادکست، لیستی از واژگان و پرسش و پاسخ، نوشته هاجر عزیز زنجانی برای کلاس های آنلاین آموزش فارسی روزی مرد فقیری به خانه آمد. خانواده ی خود را گرسنه و ناراحت دید. آن ها چیزی برای خوردن نداشتند. مرد فقیر برای کمک خواستن، پیش

آرزو Meaning in Farsi – Learn Persian Online

آرزو meaning in Farsi

آرزو Meaning in Farsi آرزو Meaning in Farsi /ārezu’/ (noun) English: wish, desire, dream French: le souhait, souhaiter Farsi: امید، خواسته، مراد Adj: آرزومند Verb: آرزو کردن، آرزو داشتن Plural: آرزوها Examples: .برای شما آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم .برایتان سفری خوش و بی خطر آرزومندم .مادرم در کودکی آرزوهای کوچک من را برآورده می