Log in

Kandovan Village – Learn Persian Online about Kandovan Village

Kandovan Village learn Persian online at LELB Society with podcast on Kandovan Village by Zahra Pourbagher

Learn Persian Online about Kandovan Village Learn Persian Online about Kandovan Village روستای کندوان – آموزش آنلاین زبان فارسی روستای تاریخی و باستانی کندوان در استان آذربایجان شرقی قرار دارد . این روستا هفت هزار سال پیش در دل صخره های کوه آتشفشانی سهند، به علت فعالیتهای آتشفشانی این کوه، به وجود آمده است وRead…

داستان موش روستایی و موش شهری برای آموزش آنلاین زبان فارسی

The Town Mouse and the Country Mouse - an Aesop's Fable at LELB Society to practice vocabulary and listening

داستان موش روستایی و موش شهری داستان موش روستایی و موش شهری روزی روزگاری، موشی که مدتها در شهر زندگی می کرد، برای دیدار با پسرعمویش که ساکن روستا بود، عازم روستا شد. موش روستایی با اینکه به زندگی سخت در روستا عادت کرده بود، برای استقبال و پذیرایی از پسرعموی شهرنشین خود، سنگ تمامRead…