Kandovan Village – Learn Persian Online about Kandovan Village

Learn Persian Online about Kandovan Village Learn Persian Online about Kandovan Village روستای کندوان – آموزش آنلاین زبان فارسی روستای تاریخی و باستانی کندوان در استان آذربایجان شرقی قرار دارد . این روستا هفت هزار سال پیش در دل صخره های کوه آتشفشانی سهند، به علت فعالیتهای آتشفشانی این کوه، به وجود آمده است و … Read more

داستان موش روستایی و موش شهری برای آموزش آنلاین زبان فارسی

داستان موش روستایی و موش شهری داستان موش روستایی و موش شهری روزی روزگاری، موشی که مدتها در شهر زندگی می کرد، برای دیدار با پسرعمویش که ساکن روستا بود، عازم روستا شد. موش روستایی با اینکه به زندگی سخت در روستا عادت کرده بود، برای استقبال و پذیرایی از پسرعموی شهرنشین خود، سنگ تمام … Read more