داستان مار و عقاب – آموزش فارسی با داستان

داستان مار و عقاب برای آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان به کودکان و نوجوانان ایرانی داخل و خارج از کشور به همراه پادکست یا ویدیوی آموزشی، لیستی از واژگان و اصطلاحات و پرسش و پاسخ متن داستان روزی روزگاری، یک مار و یک عقاب با ضربات مرگبار داشتند با هم می جنگیدند. در این … Read more

Persian Story Planting Trees – Learn Persian Online

Persian Story Planting Trees Persian Story Planting Trees – Learn Persian Online based on Marzban’name written and taught by Zahra Pourbagher آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان باغبان نیک اندیش برگرفته از کتاب مرزبان نامه به قلم زهرا پورباقر در روزگاران قدیم پادشاهی برای تماشای طبیعت به بیرون رفت. پس از کمی حرکت، باغبانی پیر … Read more

داستان کسری و دهقان برای آموزش آنلاین زبان فارسی در سطح متوسط

داستان کسری و دهقان داستان کسری و دهقان در زبان فارسی، ضرب المثل های فراوانی وجود دارند که ریشه ی تاریخی دارند. یکی از آن ها، ضرب المثل معروف «دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند» است، که مفهوم عمیق و زیبایی دارد. این ضرب المثل را وقتی به کار می برند … Read more