آموزش فارسی با شعر مولانا با ویدیو و ترجمه انگلیسی از غزلیات دیوان شمس

آموزش زبان فارسی با شعر مولانا با ویدیو و ترجمه انگلیسی از غزلیات دیوان شمس غزل شماره 1499 مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در سطح پیشرفته غزل 1499 دیوان شمس تبریزی بیا کز عشق تو دیوانه گشتم Come, I’ve gone crazy for your love وگر شهری بدم ویرانه گشتم Were I … Read more

This lesson was published on Dec 18, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment