داستان دختر شیر فروش – آموزش فارسی با داستان

داستان دختر شیر فروش – آموزش فارسی با داستان برگرفته از داستان های ازوپ با پادکست، واژگان و اصطلاحات جدید برای آموزش آنلاین زبان فارسی روزی، در یک روستا، دختری شیر فروش که کارش در … Read more

This lesson was published on: 02/1/21