Log in

دانلود کتاب آموزش زبان فارسی برای کودکان- 1 شعر

Last updated on January 30, 2023 by with 9 Views and Reading Time: 2 minutes
#113265

سلام، روز زمستونی تون به خیر و خوشی باشه.

برای کلاس بعدی، داستان جالب و شنیدنی “روباه و زاغ” را ببینید به پرسش های آن در همان درس جواب بدهید. در اینجا یک سوال درباره داستان پرسیده و به سوال همدیگر جواب بدهید.

داستان روباه و زاغ همراه با شعر خواندنی آن

این داستان به شکل فقط شعر “روباه و زاغ” در کتاب های درسی قدیمی آمده بود که خواندن و فهمیدن معنی کلمات برای یادگیری سخت بود. ولی ما این شعر را به شکل متنی همراه با ویدئوی آموزشی ساده نویسی نموده و در پایان درس، معنی کلمات فارسی را آورده ایم تا یادگیری آن را برای کودکان و نوجوانان آسان کنیم.

دانلود کتاب آموزش زبان فارسی برای کودکان یا آموزش چند رسانه ای

دانلود کتاب آموزش زبان فارسی برای کودکان، روش آموزشی مناسبی برای آموزش زبان فارسی به کودکان غیر فارسی زبان نیست. برای اینکه، خواندن و فهمیدن کتاب برای آن ها به تنهایی سخت می باشد. علاوه بر آن، خواندن متن خالی، نه تنها خسته کننده می باشد، بلکه بیشتر کودکان نمی توانند با آن ارتباط برقرار کنند. شما می توانید به جای دانلود کتاب آموزش زبان فارسی برای کودکان، از درس های آموزشی چند رسانه ای و صدها داستان فارسی جذاب و آموزنده در مدرسه فارسی LELB Society استفاده نمایید.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment