Log in

تمرین املای فارسی در کلاس آنلاین با تصحیح غلط های املایی

spelling test in farsi by correcting mistakes in online persian classes at LELB Society

تمرین املای فارسی در کلاس آنلاین با تصحیح غلط های املایی برای غیر فارسی زبانان به منظور یادگیری طرز صحیح نوشتن کلمات فارسی به ویژه برای کودکان و نوجوانان به طور مفید و کاربردی تمرین املای فارسی املای فارسی برای آشنایی با طرز درست نوشتن کلمات فارسی در قالب جملات فارسی و همچنین تمرین دستخطRead…

آزمون زبان فارسی شماره 7 بخش شنیداری با پادکست

آموزش رنگها به فارسی

آزمون زبان فارسی شماره 7 بخش شنیداری با پادکست برای ارزیابی مهارت شنیداری غیر فارسی زبانان در کلاس های آنلاین آموزش زبان فارسی به فایل صوتی زیر گوش دهید و به پرسش های مربوط به آن در فرم کامنت گذاری پایین صفحه پاسخ دهید. شما فقط یک بار می توانید به فایل صوتی گوش دهید.Read…

آزمون زبان فارسی شماره 6 بخش شنیداری با پادکست

آموزش آنلاین فارسی درباره ورزش به همراه پادکست و پرسش

آزمون زبان فارسی شماره 6 بخش شنیداری با پادکست برای ارزیابی مهارت شنیداری غیر فارسی زبانان به فایل صوتی زیر گوش دهید و به پرسش های مربوط به آن در پاسخنامه و یا فرم کامنت گذاری پایین صفحه پاسخ دهید. شما فقط یک بار می توانید به فایل صوتی گوش دهید. در هنگام گوش دادن،Read…

آزمون شنیداری 1 در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

listening practice in persian at LELB Society

آزمون شنیداری 1 در فارسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان که برای تقویت مهارت شنیداری زبان آموزان طراحی شده است. زبان آموزان بعد از این که به فایل صوتی گوش دادند به پرسش های مربوط به آن در فرم کامنت گذاری پاسخ می دهند. به فایل صوتی زیر گوش دهید وRead…

آزمون زبان فارسی شماره 4 – آموزش آنلاین زبان فارسی

Standardized-Persian-Test-No.-4-at-LELB-Society-for-Non-Persian-Speakers-to-test-the-4-skills

آزمون استاندارد زبان فارسی شماره 4 – آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان برای ارزیابی هر 4 مهارت زبانی در کلاس های آنلاین فارسی بخش شنیداری به فایل صوتی زیر گوش دهید و به پرسش های مربوط به آن در پاسخنامه و یا فرم کامنت گذاری پایین صفحه پاسخ دهید. شما فقط یک بارRead…

آزمون 3 زبان فارسی ویژه غیر فارسی زبانان

Persian-language-test-3-at-LELB-Society-to-test-Persian-proficiency-for-the-4-skills

آزمون 3 زبان فارسی ویژه غیر فارسی زبانان مربوط به کلاس آموزش آنلاین زبان فارسی با توجه به درس های گذرانده شده 1- در هر دسته، کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟ ♦ روز – شب – تعطیل – ظهر – صبح ♦ زرد – قرمز – روشن – آبی – بنفش ♦ کباب –Read…

آزمون 2 زبان فارسی ویژه غیر فارسی زبانان

Persian language test 2 at LELB Society to test Persian proficiency for the 4 skills

آزمون شماره 2 زبان فارسی برای سنجش زبان آموزان با توجه به درس های خوانده شده در کلاس آموزش آنلاین زبان فارسی جمله های زیر را با کلمه هایی که در درس ها یاد گرفتی، کامل کن کسی که گندم می کارد …  کسی که نان می پزد …  کسی که وقتی بیمار می شویمRead…

آزمون 1 زبان فارسی ویژه غیر فارسی زبانان

Persian Language Test at LELB Society - Test 1 to test Persian proficiency

آزمون شماره 1 زبان فارسی برای سنجش استاندارد زبان فارسی در سطح بین المللی ویژه غیر فارسی زبانان برای هر چهار مهارت زبانی بخش شنیداری به فایل صوتی جاگذاری شده در پایین گوش دهید و به پرسش های پس از آن، در بخش فرم دیدگاه در پایین صفحه پاسخ دهید. Watch this video on YouTubeRead…