آموزش آنلاین یا آموزش مجازی و تفاوت های معنایی آنها

آموزش آنلاین یا آموزش مجازی

آموزش آنلاین یا آموزش مجازی و تفاوت های معنایی آنها

آموزش آنلاین یا آموزش مجازی

اغلب افراد آموزش آنلاین را همان آموزش مجازی می دانند که تصور غلطی بوده و موجب می شود زبان آموزان دیدگاه مثبتی نسبت به یادگیری موثر و مفید نسبت به آموزش آنلاین زبان نداشته باشند. در حالیکه با توجه به مزایای آموزش آنلاین به ویژه در یادگیری زبان، این روش نسبت به کلاس های حضوری موثرتر و کاربردی تر می باشد و زبان آموزان را در هر سطحی برای اهداف مختلف یادگیری زبان آماده می سازد.

توجه افراد در ارزیابی آموزش آنلاین بعنوان نوعی آموزش مجازی، از معنای واژه «مجازی» سرچشمه می گیرد. تعبیر «مجازی» به معنی غیر واقعی در مقابل واژه حقیقی قرار می گیرد بنابراین واژه و ترکیب «آموزش مجازی» بار منفی در ذهن زبان آموزان از نظر اثرپذیری آموزش ایجاد می کند.

امروزه با توجه به معنای درست «آموزش آنلاین»  در اثرپذیری آموزش ها، آموزش آنلاین زبان نسبت به کلاس های سنتی پیشی گرفته است. در آموزش آنلاین زبان، یادگیری و آموزش برنامه ریزی شده از طریق وب سایت، ارتباط و تعامل چندرسانه ای و ارتباط مستقیم با افراد شکل می گیرد. 

آموزش آنلاین زبان امروزه بدلیل مزایایی از قبیل صرفه جویی در وقت و هزینه، انعطاف پذیری، تعامل مستمر زبان آموزان با محتوای آموزشی، پویایی در ارائه مطالب،دسترسی بدون محدودیت به دانش و منابع، تعامل با سایر زبان اموزان بدون محدودیت مکانی و زمانی و در نهایت ارتباطات جهانی از آموزش های سنتی و حضور در کلاس واقعی تر و مفیدتر می باشد.

آموزش آنلاین به ویژه در بادگیری زبان بدلیل بکارگرفتن توانایی های زبان آموزان به طور مستمر و توجه به همه ابعاد موثر در یادگیری از جمله بهبود همه مهارت های زبانی به طور همزمان موثرتر می باشد.

برای دیدن صدها ویدیوی آموزش زبان انگلیسی، از کانال یوتیوب ما دیدن نمایید.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

1 × two =