راهنمای تدریس زبان فارسی به افراد غیر فارسی زبان

راهنمای تدریس زبان فارسی

راهنمای تدریس زبان فارسی

تعلیم و شکل گیری عادت های صحیح

نکته اصلی در یادگیری زبان دوم این است که از همان شروع یادگیری باید عادت های صحیح را در زبان آموزان پرورش داد. به تجربه ثابت شده است که یاد دادن مطلب جدید به مراتب آسانتر از تصحیح چیزی است که غلط یاد گرفته شده است. بنابراین باید از ایجاد عادت های غلط و یادگیری ناصحیح جلوگیری نمود. از جمله مهمترین این عادت ها، ترجمه نکردن زبان اول به فارسی می باشد. اجزای جملات نظیر محل قرارگیری اسم و فعل، صفت و موصوف، زمان ها و … در زبان های مختلف با هم فرق دارند. بنابراین زبان آموزان نخست باید یاد بگیرند که وقتی به فارسی صحبت می کنند به زبان اول خود فکر نکرده و جملات را از زبان اول به فارسی ترجمه ننمایند.

نکته دوم، و صداهای صحیح هر کدام، تلفظ درست کلمات و نحوه بیان درست جملات با آهنگ صحیح در تعلیم زبان فارسی است. اجزای زبان فارسی باید در ساختار جملات بکار رفته و آموزش زبان فارسی نظیر جای فعل و فاعل، صفات و حروف اضافه باید در مکالمه و تمرین ها صورت بگیرد. به هیچ وجه نباید آموزش زبان فارسی جنبه دستور زبان داشته باشد و فقط با تمرین و تکرار موارد فوق بکار گرفته شود.

فعل اساسی ترین قسمت زبان است و یادگیری هر زبانی به یادگیری افعال و کاربرد زمان های مختلف در جملات مربوط می شود. زبان آموز باید به طور صحیح مفهوم زمان را درک کند. و علاوه بر آن به این نکته تاکید شود که بر خلاف برخی زبانها، در زبان فارسی فعل در پایان جمله قرار می گیرد و این کار فقط در بکارگیری جملات صحیح هنگام تدریس به زبان آموزان یاد داده شود.

برای شرکت در کلاس آنلاین آموزش زبان فارسی با ما در تماس باشید.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

20 − ten =