آموزش آنلاین فارسی به آسانی با فلش کارت و ویدئوهای آموزشی

آموزش آنلاین فارسی به آسانی

Read more آموزش آنلاین فارسی به آسانی با فلش کارت و ویدئوهای آموزشی

Learn Persian Online Easily with Flashcards and Podcasts

learn Persian online easily

Read more Learn Persian Online Easily with Flashcards and Podcasts

آموزش رنگها به فارسی برای کودکان با شعر و نقاشی

آموزش رنگها به فارسی برای کودکان

Read more آموزش رنگها به فارسی برای کودکان با شعر و نقاشی

💬 Chat on WhatsApp
1
👋 Chat with us
📝 Register at LELB Society.
👩‍🎓 Join our IELTS class to practice the 4 skills.
👨‍🎓 Learn Farsi in private or group classes.
🆓 First Session = FREE
📚 Study +5,000 lessons with podcasts & flashcards.