فواید یادگیری معکوس و غیر همزمان در قالب عضویت ماهانه

در این صفحه، به فواید یادگیری معکوس بر اساس آموزش غیر همزمان که به شکل عضویت ماهانه در آکادمی دوزبانه LELB Society ارائه می شود، می پردازیم. این فواید هم در زمینه آموزش زبان فارسی و هم آموزش زبان انگلیسی در آکادمی ما می باشد. مکالمه و مکاتبه نامحدود در طول ماه به جای شرکت … Read more

12 Benefits of Asynchronous Learning in Online Education

Do you want to get more familiar with the emerging concept of asynchronous learning in online education? In this article, we’re going to compare and contrast asynchronous learning with synchronous learning in the growing realm of online courses, particularly second language acquisition. What is asynchronous learning? Asynchronous learning refers to any educational method or curriculum … Read more

فواید آموزش غیر همزمان در مقایسه با آموزش همزمان

در این مقاله، با آموزش غیر همزمان و تاثیر آن در آموزش آنلاین به ویژه آموزش زبان دوم آشنا می شوید و تاثیر آن را با آموزش همزمان مقایسه می کنید. اگرچه آموزش همزمان و غیر همزمان هر دو به شکل آنلاین یا مجازی می باشند، تفاوت های زیادی در بین آنها وجود دارد. آموزش … Read more

100 Best Persian Short Stories with English Translation

Using Persian short stories has appealed to non-Persian speakers who plan to learn Farsi all around the world. This is because Persian literature is enriched with Persian short stories and tales with didactic notes and messages. Why learn Persian with stories? Universality of literature reflected in Persian short stories has noticeably made them such great … Read more

Round Table Activity & Asynchronous Learning

Round table activity is aimed at providing an exceptional opportunity for English and Persian learners to practice both synchronous and asynchronous learning at the same time. The coinage of round table activity The founder and designer of LELB Society, Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl, first thought of the round table activity and coined this term … Read more

Disclaimers at LELB Society to Consider before Registration

Please consider the disclaimers at LELB Society before registration. Our disclaimers clearly state our refusal to accept any responsibility to provide you with the following services. Watch this video Disclaimers at LELB Society LELB Society is not a platform for you to download multimedia files, particularly audios and videos. Unlike many other institutes, the use … Read more

آموزش خودآموز زبان انگلیسی با هزاران درس و ویدیو برای کلیه سنین و سطوح زبانی

آموزش خودآموز زبان انگلیسی با استفاده از بیش از 3700 درس طبقه بندی شده به همراه ویدیو و فرم کامنت گذاری صوتی و متنی. سیستم خودآموز زبان انگلیسی در آکادمی دوزبانه LELB Society به شما این امکان را می دهد تا بدون نیاز به پرداخت هزینه و وقت زیاد برای شرکت در کلاس های خصوصی … Read more

Flipped Classroom in Online Language Classes in 2022

If you’re an online language teacher and you like to apply flipped classroom to your online classes, you can easily and practically implement flipped classroom by studying this article and putting the presented points in action. But before starting, we should know what flipped classroom is all about in essence. What’s flipped classroom & how … Read more

Pay for Services at LELB Society – Pricing Table

The pricing table below shows the list of our services and fees, including site membership and online classes. Our new members and students can try all services free before registration. Please take a tour at LELB Society to know more about our services. In addition, study our terms of service and privacy policy. Watch this … Read more

English Presentation on Learning Styles

English Presentation on Learning Styles English Presentation on Learning Styles Handout Provided by the Lecturer What are the three main learning styles? How do you define learning styles? What is your dominant learning style? How differently visual and auditory learners try to learn new things? How should a teacher interact with a kinesthetic learner? Do you … Read more